© 2020  Part of BronzGreen

Betalen

Betalen

Bij BronzGreen Bee kun je op verschillende manieren betalen. Dit kan via Paypal, creditcard, iDeal en overboeking. Buitenlandse klanten kunnen betalen via Sofort en Bancontact. Ook bestaat de mogelijkheid een maandelijks abonnement af te sluiten. Je betaald dan eenmalig, waarna wij via SEPA-incasso de vernieuwing incasseren. Zolang je niet betaald, zullen wij de bestelling niet opsturen. Indien de betaling niet wordt voldaan, behouden wij ons het recht om eventuele juridische stappen te ondernemen. 

 

1. Voor betaling aan BronzGreen Bee kan slechts gebruik maken van door ons aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van BronzGreen Bee beschikbare betalingsportal, geeft je uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen.

2. Betaling door Besteller vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en BronzGreen Bee. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.

3. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan BronzGreen Bee een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.

4. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal BronzGreen Bee hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is BronzGreen Bee gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller.

5. BronzGreen Bee biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.

6. Wanneer Besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door BronzGreen Bee te incasseren bedrag, behoudt BronzGreen Bee het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Besteller wordt stopgezet.

7. De Besteller heeft de plicht om BronzGreen Bee tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Bij BronzGreen Bee kun je op verschillende manieren betalen. Dit kan via Paypal, creditcard, iDeal en overboeking. Buitenlandse klanten kunnen betalen via Sofort en Bancontact. Ook bestaat de mogelijkheid een maandelijks abonnement af te sluiten. Je betaald dan eenmalig, waarna wij via SEPA-incasso de vernieuwing incasseren. Zolang je niet betaald, zullen wij de bestelling niet opsturen. Indien de betaling niet wordt voldaan, behouden wij ons het recht om eventuele juridische stappen te ondernemen. 

 

1. Voor betaling aan BronzGreen Bee kan slechts gebruik maken van door ons aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van BronzGreen Bee beschikbare betalingsportal, geeft je uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen.

2. Betaling door Besteller vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en BronzGreen Bee. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.

3. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan BronzGreen Bee een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.

4. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal BronzGreen Bee hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is BronzGreen Bee gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller.

5. BronzGreen Bee biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.

6. Wanneer Besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door BronzGreen Bee te incasseren bedrag, behoudt BronzGreen Bee het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Besteller wordt stopgezet.

7. De Besteller heeft de plicht om BronzGreen Bee tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Blijf in contact met ons via

                       

Wat anderen van ons vinden

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#d9984a show=no view=slider amount=6 width=auto width_amount=280px height=78px interval=5000 language=nld]

Disclaimer         Privacy Policy         Terms & conditions

Blijf in contact met ons via

                       

Wat anderen van ons vinden

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#d9984a show=no view=slider amount=6 width=auto width_amount=280px height=78px interval=5000 language=nld]

Disclaimer        Privacy Policy        Terms & conditions

Service

Informatie

Over Bee

Wat anderen van ons vinden

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#d9984a show=no view=slider amount=6 width=auto width_amount=280px height=78px interval=5000 language=nld]

                   

Disclaimer        Privacy Policy        Terms & conditions

                 

Alle prijzen zijn inclusief BTW © 2020 Part of BronzGreen

              

Alle prijzen zijn inclusief BTW © 2020 Part of BronzGreen